Anvendelse

Sundhedsprofiler genereret med Skolesundhed.dk kan understøtte tværfaglighed og anvendelse på flere niveauer:

  • på politisk og strategisk niveau
  • på den enkelte skole
  • i klasser
  • omkring indsatser rettet mod den enkelte elev.

Sundhedsprofilerne fungerer desuden både som klinisk redskab for sundhedsplejen og børn- og ungelæger og som pædagogisk redskab for lærere, pædagoger, elever og forældre.

Skolesundhed.dk kan endvidere anvendes som redskab til at målrette og organisere indsatser på skoler i samarbejde med bl.a. sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), SSP, den kommunale tandpleje og kommunens rusmiddelkonsulenter.

Skolesundhed.dk kan således anvendes til planlægning og prioritering af indsatser, men også til dokumentation af resultater, så man fremadrettet sikrer størst mulig effekt af diverse indsatser. Desuden kan Skolesundhed.dk anvendes til udarbejdelse af skolernes undervisningsmiljøvurdering.

Læs mere her:

Kommuner
Skoler
Sundhedsplejen