Anvendelse i sundhedsplejen

 

Skolesundhed.dk er et oplagt redskab til sundhedsplejen, da det kan anvendes på både individ-, klasse- og skoleniveau.

Individuelle sundhedssamtaler
Besvarelser via Skolesundhed.dk giver medarbejdere i sundhedsplejen viden, som kan anvendes i forbindelse med de lovpligtige ind- og udskolingsundersøgelser samt andre typer individuelle sundhedssamtaler.

På baggrund af den enkelte elevs besvarelse har sundhedsplejersker og børn- og ungelæger mulighed for at kvalificere og målrette samtalerne mest muligt i forhold til, hvad der er relevant for eleven. Skolesundhed.dk kan også hjælpe med at opspore elever med særlige behov, så de kan henvises til relevante tilbud. Forældrene skal i denne forbindelse involveres.

Indsatser på klasseniveau
Ud fra resultater via Skolesundhed.dk kan sundhedsplejen differentiere og målrette indsatser til specifikke klasser. Gennemgang og dialog omkring klassens sundhedsprofil vil typisk give anledning til dialoger om fællesskab, trivsel og sundhed. Desuden kan sundhedsplejen deltage i klasseundervisning i de sundhedsrelaterede emner, som sundhedsprofilen viser er særligt relevante for den enkelte klasse.

Differentiering af sundhedsydelser
Skolesundhed.dk sikrer, at de eksisterende ressourcer anvendes så effektivt som muligt. Bl.a. kan man få viden, der kan danne baggrund for at omlægge ydelser i sundhedsplejen. Fx bliver det lettere at differentiere tilbud, så elever, der har brug for støtte, gives flere tilbud. Desuden kan sundhedsprofilerne generere viden, der kan danne baggrund for omlægning af tilbud fra individuelle tilbud til gruppeindsatser.

Tværfagligt samarbejde med skolen
Skolesundhed.dk er med til at tydeliggøre udfordringer omkring sundhed og trivsel på skolerne og er en fælles platform for skolerne og sundhedsplejen. Skolesundhed.dk understøtter en tværfaglig tilgang til skolebørns sundhed. Via resultater fra Skolesundhed.dk kan sundhedsplejen samarbejde med skolens lærere og pædagoger i forhold til indsatser på gruppe-, klasse- og skoleniveau.