Gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse

 

Det anbefales, at eleverne udfylder spørgeskemaet i forbindelse med klasseundervisning i skolen. Spørgeskemaer besvares via hjemmesiden www.skolesundhed.dk på computer eller tablet. Langt de fleste elever kan besvare deres spørgeskema på ca. 45 minutter.

De fleste kommuner vælger at lade eleverne logge ind via deres UNI-Login, efter at eleverne har valgt deres kommune. I enkelte kommuner skal eleverne dog logge ind uden brug af UNI-Login.

Kommunen vælger for hver enkelt årgang, om besvarelsen skal være anonym eller personhenførbar (med CPR-nummer). Ved brug af UNI-Login trækkes de relevante oplysninger automatisk via UNI-C. Oftest vælger kommunen at lave undersøgelsen personhenførbar på de årgange, hvor eleverne har individuelle samtaler med sundhedsplejersken eller børn- og ungelægen.

Inden eleverne udfylder spørgeskemaet, anbefales det, at læreren giver en kort introduktion. Den medarbejder, der er ansvarlig for Skolesundhed.dk i den enkelte kommune, kan give anvisninger til dette.

I spørgeskemaet til elever i indskolingen ledsages hvert spørgsmål af automatisk oplæsning. Besvarelserne foregår ved hjælp af figurer og smileys.

Har elever på mellemtrinnet eller i udskolingen svært ved at læse, kan programmerne Adgang for alle eller CD-ORD anvendes, så også disse elevtrin kan få spørgsmålene læst op.

Spørgeskemaet til forældre til elever i indskolingen kan udfyldes af forældrene derhjemme forud for samtale med sundhedsplejersken eller børn- og ungelægen. Besvarelsen foregår på www.skolesundhed.dk, hvor der desuden ligger information til forældrene.