Spørgeskemaernes indhold

Den viden, som man opnår via Skolesundhed.dk, baseres på elevers og forældres besvarelser af spørgeskemaer målrettet hhv. indskoling, mellemtrin og udskoling på www.skolesundhed.dk. Besvarelserne danner grundlaget for det videre arbejde med sundhed, trivsel og læring.

Elevernes spørgeskemaer indeholder emner, der er aktuelle for eleverne. I spørgeskemaet til elever i indskolingen ledsages hvert spørgsmål af automatisk oplæsning. Besvarelserne foregår ved hjælp af figurer og smileys.

Desuden er der et spørgeskema målrettet forældre til elever i indskolingen.

Spørgeskemaerne handler typisk om elevernes dagligdag, sundhed, trivsel og læring. Følgende temaer kan medtages i spørgeskemaerne:

 • Fritidsaktiviteter og motionsvaner
 • Kostvaner
 • Trivsel, mobning og sociale relationer
 • Symptomer og sygdomme
 • Elevernes oplevede helbred og sundhed samt hygiejne
 • Pubertet og seksuel adfærd
 • Alkohol, rygning og stoffer
 • Undervisningen
 • Skolens psykiske rammer
 • Skolens fysiske og æstetiske rammer
 • Sikkerhed på skolen

Vi anbefaler, at kommunen vælger alle temaerne, da dette erfaringsmæssigt giver det mest fyldestgørende og anvendelige materiale at arbejde videre med. Kommunen kan dog vælge at medtage færre temaer. Desuden kan man indgå i et samarbejde med Skolesundhed.dk om at udvikle temaer, som dækker nye områder. Enkelte temaer er obligatoriske, mens andre er valgfri. Se oversigt her.

Se spørgeskemaerne her.