Redskabet

Skolesundhed.dk er et redskab, som understøtter kommunernes store indsats for at give børn og unge gode muligheder for at trives. Redskabet er baseret på relevante og målrettede spørgeskemaer, hvormed kommunen kan indsamle viden fra elever og forældre. Denne viden giver et vigtigt overblik over sundhedstilstanden på klasse-, skole- og kommuneniveau og sætter sundhed, trivsel og læring på dagsordenen.

Inddragelse af en række kommuner i forbindelse med udvikling af Skolesundhed.dk har sikret et redskab, der er fleksibelt, praksisnært, let at anvende og – ikke mindst – gennemtestet af rigtig mange brugere. Disse kommuners erfaringer er en stor styrke, når Skolesundhed.dk fremover implementeres i rigtig mange nye kommuner.

Skolesundhed.dk skaber en tværfaglig platform, der giver anledning til dialog og øger sundhedsplejens og kommunallægernes muligheder for at støtte det enkelte barn. Her har man – sammen med klassens lærere – mulighed for at bruge Skolesundhed.dk i undervisningen. Endvidere giver viden indsamlet via Skolesundhed.dk et godt grundlag for nytænkning af indsatser samt – i højere grad end hidtil – målretning af ressourcerne til børn og unge med særlige behov.

Redskabet Skolesundhed.dk sikrer, at din kommune kan få detaljerede målinger af sundhed, trivsel og læring hos kommunens skoleelever samt adgang til sparring og erfaringsudveksling med andre kommuner, der anvender Skolesundhed.dk. Endvidere giver Skolesundhed.dk mulighed for at sammenligne resultater på tværs af landets kommuner. Dermed får I som kommune et billede af, hvor I allerede gør det godt, samt hvor I bør lægge fokus omkring sundhed, trivsel og undervisning for at komme på højde med andre kommuner.