Dokumenter i Arkivet

Kommuner, der anvender Skolesundhed.dk, har via Arkivet adgang til en række nyttige dokumenter til brug ved implementeringen af Skolesundhed.dk. Dokumenterne er udarbejdet på baggrund af nogle brugerkommuners materialer og skal ses som inspiration og eksempel. Bl.a. finder man eksempler på breve og informationsskrivelser målrettet henholdsvis skoler, forældre og elever.

Vær opmærksom på, at der fra kommune til kommune kan være forskel på deltagende årgange, hvorvidt kommunen har børn- og ungelæger, ansvarsfordeling mellem skoleafdeling og sundhedspleje, samt hvilke uger spørgeskemaundersøgelser finder sted. Den enkelte kommune skal derfor tilrette sine skrivelser i forhold dertil.

Har jeres kommune udarbejdet materialer, som I gerne vil stille til rådighed for andre kommuner til inspiration, kan de sendes til Thea Futtrup Korsholm på tfk@sundkom.dk, hvorefter de vil blive gjort tilgængelige for andre via Arkivet.

Adgang til Arkivet

Adgang til arkivet kræver adgangskode. Kontakt Thea Futtrup Korsholm hvis du ønsker at få kodeordet tilsendt.

Du finder Arkivet her.