Anvendelse i kommunen 

Politisk og strategisk styringsredskab

Skolesundhed.dk kan bruges som styringsredskab i kommunens politiske og strategiske arbejde med sundhed, trivsel og læring.

Resultaterne fra Skolesundhed.dk kan bl.a. anvendes i forbindelse med politiske drøftelser, planlægning og løbende justering af indsatser og strategier for sundhedsområdet og som input til budgetprocesser. Sundhedsprofilerne giver politikerne mulighed for at få en status og følge med i udviklingen af sundhedstilstanden hos kommunens skoleelever.

Data fra Skolesundhed.dk kan eksporteres til Excel og anvendes til analyserapporter på kommunalt niveau. Eksempler på rapporter med udgangspunkt i data fra Skolesundhed.dk kan ses her.

 

Anvendelse på tværs af faggrupper og forvaltninger

Børn- og ungeforvaltningen kan ud fra målinger via Skolesundhed.dk hente eksakt viden inden for det brede sundhedsområde.

I skoleafdelingen medvirker sundhedsprofilerne til at identificere relevante fokusområder, som kan danne grundlag for kontraktopfølgning mellem skolechef og skoleledere. Endvidere kan skolerne få afdækket spørgsmål omkring trivsel og undervisningsmiljø, som kan opfylde kravene til skolerne om udarbejdelse af undervisningsmiljøvurderinger.

Sundhedsplejen, PPR og SSP kan hente viden, der kan understøtte, kvalificere og målrette indsatser.

Fritidsområdet kan få klarhed omkring børns og unges deltagelse i fritidsliv.

 

Kobling til andre data

På baggrund af resultaterne fra sundhedsprofilerne kan man endvidere igangsætte målrettede tværgående sundhedsindsatser og projekter. Fx kan man ved at koble geografisk data vurdere sammenhænge mellem skolernes udemiljø og idrætsfaciliteter og elevernes bevægelse og sundhed. Dette kan danne baggrund for planlægning og prioritering på tværs af kommunale forvaltninger.

 

Læs mere om anvendelse her.