Adgang til resultater

Kommunens brugere
Brugerne vil typisk være sundhedsplejersker, børn- og ungelæger samt øvrige relevante medarbejdere i kommunen. Hver skole kan desuden få oprettet en brugerprofil, som er fælles for den enkelte skoles personale.

Kommunens lokaladministrator er ansvarlig for at oprette de brugere, der skal have adgang til kommunens resultater.

Rapporter
Straks eleverne i en klasse har besvaret spørgeskemaet, kan kommunens brugere se de samlede resultater og sammenligne med gennemsnittet i kommunen via log ind på Skolesundhed.dk.
Da rapporterne genereres automatisk og indeholder grafer for de enkelte spørgsmål, undgår skolerne tidskrævende databehandling. Der er mulighed for at lave rapporter for en enkelt klasse, en hel årgang eller flere årgange samlet – enten på en enkelt skole eller kommunen som helhed. Rapporterne kan baseres ud fra alle temaer eller temaer omkring undervisningsmiljøet.

Data på CPR-niveau
På de årgange, hvor kommunen og sundhedsplejen ønsker det, kan spørgeskemaet besvares af elever og forældre via CPR-nummer. Det er udelukkende sundhedsplejen, der har adgang til individuelle besvarelser.
Skolernes ledelse og medarbejdere har kun adgang til data i form af grafer – ikke til data på individniveau.